For the complete experience, please enable JavaScript in your browser.
LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII ”VICTOR SLĂVESCU”
MUNICIPIUL PLOEȘTI
Copyright © 2015 L.T.A.S. "VICTOR SLĂVESCU" PLOIEȘTI | Toate drepturile rezervate | Contact: tel/fax: 0244.578.259 | E_mail: gsasp_i@yahoo.com
PROMOVĂM VALORILE! SUSȚINEM COMPETIȚIA! CONSTRUIM VIITORUL!
SIGLA.jpg
ACASANOUTĂȚIANUNȚURI-2ANUNȚURI-1NOUTĂȚI-2015-2016-2NOUTĂȚI-2014-2015-1MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2016-2017REZULTATE CONCURSURIOLIMPIADEREZULTATE OLIMPIADA GEOGRAFIE 19 MARTIE 2016REZULTATE OLIMPIADA 4 MARTIE 2017CONCURSURI 2015-2016 CONCURSURI 2014-2015EXAMENEADMITERE BACALAUREAT 2016BACALAUREAT 2017BACALAUREAT 2018SIMULĂRI EXAMEN BACALAUREATARIA TEHNOLOGIIIPT 3 ANI, 2016-2017IPT 3 ANI, 2017-2018 INVATAMANT DUALS.N.A.MATERIALE DIDACTICE DESPRE NOIMANAGEMENTASIGURAREA CALITĂȚIICOMISIE DE MONITORIZARE CONTROL INTERN MANAGERIALCOMISII METODICE 2016-2017CARACTER PERMANENT 2016-2017MATERIALE DE UZ INTERNC. A. 2016-2017C. A. 2014ASOCIAȚIA PĂRINȚILORORARDOCUMENTE MANAGERIALEPROIECTEINTERNAȚIONALEERASMUS +MENCȘÎN PARTENERIATGANG UP!ALE ȘCOLIIJUDEȚENEINTERJUDEȚENEcupa Major-Sport 2015ÎN PARTENERIATPUBLICAȚII REVISTA DE SPORTREVISTA DE TURISMSIMPOZION „STE”JURNAL DE CONTABILITATECARTE DE OASPEȚILEGISLAȚIEGALERIE FOTOPROIECTEPROIECTE 2016-2017PROIECTE 2015-2016PROIECTE 2014-2015ACTIVITATE SPORTIVĂACTIVITATE SPORTIVĂ 2015-2016MAJORETE„SUNSHINE”FLOARE DE COLȚFIRME DE EXERCIȚIULEGĂTURI UTILEContact
v.slavescu.jpg
ISTORIC
REZULTATE
PROIECTE ȘI PARTENERIATE
EXTRACURRICULAR
EXAMENE
PUBLICAȚII
ABSOLVENȚI
VIZIUNEA
Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor, deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către mediul social, economic şi cultural, reprezintă priorităţi strategice de dezvoltare a învăţământului, în contextual actual de integrare în spaţiul Uniunii Europene.
Dezvoltarea unui învăţământ modern, deschis, capabil să asigure accesul la toate nivelurile şi formele de învăţământ, asigurarea motivării pentru un act educaţional de calitate care să stimuleze creativitatea, să flexibilizeze şi să democratizeze relaţiile profesor-elev, încurajarea muncii în echipă şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu comunitatea locală, reprezintă fundamental procesului instructive-educativ desfăşurat în cadrul Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii “Victor Slăvescu” Ploieşti.
MANAGEMENT
ISTORICUL ŞCOLII
1961 - Începe construirea clădirii din str. Teleajen nr. 11;
1963 - Şcoala Medie Mixtă nr. 3 ”Mihai Viteazul” se mută în această clădire;
1973 - Se schimbă denumirea în Liceul nr. 3 ”Mihai Viteazul”
1974 - Se transformă în Şcoală Generală cu clasele I-X nr. 32.
1998 - Ia fiinţă Grupul Şcolar Administrativ şi de Servicii, iniţial cu trei clase de liceu (o clasă cu specializarea turism, două clase cu specializarea administraţie publică) şi şapte clase de învăţământ postliceal în specializările:
asistent de gestiune, funcţionar bancar, secretar - stenodactilograf - operator birotică, biblioteconomie;
2004 - Primeşte denumirea de Grupul Şcolar Administrativ şi de Servicii ”Victor Slăvescu” Ploiești;
2012 - Schimbă denumirea în Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii ”Victor Slăvescu” Municipiul Ploieşti.
VICTOR SLĂVESCU