LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII ”VICTOR SLĂVESCU”
MUNICIPIUL PLOEȘTI
Copyright © 2015 L.T.A.S. "VICTOR SLĂVESCU" PLOIEȘTI | Toate drepturile rezervate | Contact: tel/fax: 0244.578.259 | E_mail: gsasp_i@yahoo.com
PROMOVĂM VALORILE! SUSȚINEM COMPETIȚIA! CONSTRUIM VIITORUL!
SIGLA.jpg
ACASANOUTĂȚIANUNȚURI-1NOUTĂȚI-2015-2016-2INFORMAȚII 2017-2018DESPRE NOIISTORICVICTOR SLĂVESCUABSOLVENȚI PG. 1ABSOLVENȚI PG.2MANAGEMENTASIGURAREA CALITĂȚIICOMISIE DE MONITORIZARE CONTROL INTERN MANAGERIALCOMISII METODICE 2014-2015METODICE 2015-2016METODICE 2016-2017METODICE 2017-2018DE LUCRU 2014-2015DE LUCRU 2015-2016Permanente 2016-2017Permanente 2017-2018CARACTER PERMANENT 2016-2017MATERIALE DE UZ INTERNC. A. 2017-2018ORARDOCUMENTE MANAGERIALEPROIECTEINTERNAȚIONALEERASMUS +MENCȘÎN PARTENERIATGANG UP!ALE ȘCOLIIJUDEȚENEINTERJUDEȚENEcupa Major-Sport 2015ÎN PARTENERIATPUBLICAȚII REVISTA DE SPORTREVISTA DE TURISMSIMPOZION „STE”JURNAL DE CONTABILITATEARIA TEHNOLOGIIIPT 3 ANI, 2016-2017IPT 3 ANI, 2017-2018 IPT 3 ANI, 2018-2019 INVATAMANT DUALEXAMENEADMITERE BACALAUREAT 2017BACALAUREAT 2018SIMULĂRI EXAMEN BACALAUREATREZULTATE CONCURSURIOLIMPIADE REZULTATE GEOGRAFIE 19 MARTIE 2016REZULTATE GEOGRAFIE 4 MARTIE 2017CONCURSURI CONCURSURI 2017-2018 CONCURSURI 2016-2017CONCURSURI 2015-2016CONCURSURI 2014-2015OLIMPIADA LIMBA ENGLEZA 16 FEBRUARIE 2019S.N.A.BUGETLEGISLAȚIEMOBILITATE PERSONAL DIDACTIC RESURSE EDUCATIONALEMATERIALE DIDACTICE GALERIE FOTOACTIVITĂȚI ȘCOALĂPROIECTEPROIECTE 2017-2018PROIECTE 2016-2017PROIECTE 2015-2016PROIECTE 2014-2015ACTIVITATE SPORTIVĂACTIVITATE SPORTIVĂ 2015-2016MAJORETE„SUNSHINE”FLOARE DE COLȚFIRME DE EXERCIȚIULEGĂTURI UTILEContact
v.slavescu.jpg
NOUTĂȚI
Sesizări nereguli la Examen de bacalaureat
TELVERDE NAȚIONAL 0800801100
TELVERDE AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR PRAHOVA
0800816244
EXAMENE
afis FINAL=2017
VIZIUNEA
Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor, deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către mediul social, economic şi cultural, reprezintă priorităţi strategice de dezvoltare a învăţământului, în contextual actual de integrare în spaţiul Uniunii Europene.
Dezvoltarea unui învăţământ modern, deschis, capabil să asigure accesul la toate nivelurile şi formele de învăţământ, asigurarea motivării pentru un act educaţional de calitate care să stimuleze creativitatea, să flexibilizeze şi să democratizeze relaţiile profesor-elev, încurajarea muncii în echipă şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu comunitatea locală, reprezintă fundamental procesului instructiv-educativ desfăşurat în cadrul Liceului Tehnologic Administrativ şi de Servicii “Victor Slăvescu” Municipiul Ploieşti.
 MISIUNEA
  Formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale şi manageriale necesare elevilor ca viitori lucrători şi antreprenori în domeniul serviciilor (activităţile financiar bancare, alimentaţie, administraţie publică, activităţi de turism)
  Formarea şi dezvoltarea unui absolvent autonom, responsabil, în măsură să decidă asupra propriei cariere şi vieţi care să contribuie la definirea propriilor căi de dezvoltare şi împlinire intelectuală şi profesională
  Valorizarea şi conştientizarea propriilor experienţe optime pe piaţa muncii, dezvoltarea capacităţii de integrare activă şi constructivă în grupuri sociale diferite (loc de muncă, familie, mediu social, societate, în general)
  Dezvoltarea competenţelor sociale esenţiale pentru reuşita şcolară: comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, spirit de echipă
  Cultivarea sensibilităţii faţă de valorile moral-civice, toleranţă, dialog, a respectului pentru om, natură, mediul înconjurător
  Asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii noştri